שטיפת מרזבים

שטיפת מרזבים חי שירות זמין מציגים שירות לשטיפת מרזבים וניקוי גגות מומלץ לבצע לפני כניסה לחורף, רוחות המנשבות משליכים חפצים גורמים לסתימה סתימה במרזב שטיפת מרזבים על ידי ביובית בלחץ מים לשחרור סתימות מהיר, כאשר סתימה בבניין רב קומות אפשרויות שונות ניתן לפתוח סתימות במרזב, אחת מכיוון הגג והשני חלק תחתון של המבנה, שני חלקים […]